Căn cứ vào thông báo số 42/TB-DCT ngày 09 tháng 02 năm 2023 về Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2023; Phòng Đào tạo thông báo đến tất cả các sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2023 như sau:

1. Danh sách sinh viên đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp hệ Đại học và Cao đẳng (danh sách đính kèm)

👉 DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC DỰ KIẾN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

👉 DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG DỰ KIẾN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

2. Danh sách sinh viên không đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp (danh sách đính kèm)

👉 DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

3. Lưu ý:

- Thời gian nhận phản hồi từ ngày 03 - 09/3/2023. Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ qua email thuyttt@hufi.edu.vn hoặc số điện thoại 0909714699

- Sinh viên không đủ điều kiện tốt nghiệp vì chưa hoàn thành học phí, yêu cầu sinh viên hoàn thành học phí trước ngày 09/3/2023.

- Sinh viên không đủ điều kiện tốt nghiệp vì chưa đối chiếu bằng tốt nghiệp THPT hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng đối với đại học liên thông, yêu cầu sinh viên đối chiếu bằng tốt nghiệp tại phòng Công tác sinh viên và Thanh tra giáo dục (liên hệ thầy Khương).

- Sinh viên lớp 11DHLTP sẽ được cập nhật bổ sung danh sách vào ngày 04/3/2023.

- Đối với sinh viên có nguyện vọng đăng ký xét tốt nghiệp bổ sung vào đợt 1 năm 2023, sinh viên vào mục Đề xuất xét tốt nghiệp tại Cổng thông tin sinh viên vào ngày 06/3/2023 để đề xuất.

- Lễ tốt nghiệp đợt 1 năm 2023 sẽ có thông báo sau.

- Yêu cầu sinh viên kiểm tra thông tin cá nhân để đảm bảo việc in bằng tốt nghiệp được chính xác.

Trân trọng.

 

TT TS&TT