Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh Chuyên trang Hỗ trợ sinh viên

Thông báo tài chính

Thông báo kênh thanh toán học phí qua Ngân hàng Nam Á

Thông báo kênh thanh toán học phí qua Ngân hàng Nam Á

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh thông báo tới sinh viên số tài khoản của Nhà trường mở tại Ngân hàng Nam Á và các kênh thanh toán học phí qua Ngân hàng Nam Á

Danh sách sinh viên dự kiến không có lịch thi (đợt 1) vì chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí

Danh sách sinh viên dự kiến không có lịch thi (đợt 1) vì chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí

Danh sách sinh viên dự kiến không có lịch thi (đợt 1) vì chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí

Thông báo về việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí  cho sinh viên năm học 2022-2023

Thông báo về việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí cho sinh viên năm học 2022-2023

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/08/2021 của Thủ tướng Chính phủ “Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong...

Danh sách bổ sung nhận trợ cấp cho sinh viên thuộc hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn năm học 2021 - 2022

Danh sách bổ sung nhận trợ cấp cho sinh viên thuộc hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn năm học 2021 - 2022

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh thông báo danh sách bổ sung nhận trợ cấp cho sinh viên thuộc hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn năm học 2021 - 2022

Thông báo về việc thực hiện thủ tục gia hạn học phí học kỳ 2 năm học 2021 - 2022

Thông báo về việc thực hiện thủ tục gia hạn học phí học kỳ 2 năm học 2021 - 2022

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến sinh viên về việc thực hiện thủ tục gia hạn học phí học kỳ 2 năm học 2021 - 2022

Thông báo Thu học phí học kỳ 2 năm học 2021-2022

Thông báo Thu học phí học kỳ 2 năm học 2021-2022

Trường Đại học CÔng nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh thông báo Thu học phí học kỳ 2 năm học 2021-2022

Bạn vui lòng đợi trong giây lát...