Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh Chuyên trang Hỗ trợ sinh viên

Thông báo học vụ

Thông báo danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp đợt 1 năm 2023

Thông báo danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp đợt 1 năm 2023

Căn cứ vào thông báo số 42/TB-DCT ngày 09 tháng 02 năm 2023 về Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2023; Phòng Đào tạo thông báo đến tất cả các sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2023.

Thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ, kỹ sư, cử nhân đợt 2 năm 2022

Thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ, kỹ sư, cử nhân đợt 2 năm 2022

Thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ, kỹ sư, cử nhân đợt 2 năm 2022

Thông báo về việc phát thẻ tên cho sinh viên khóa 13 và cập nhật thông tin bổ sung lần 1

Thông báo về việc phát thẻ tên cho sinh viên khóa 13 và cập nhật thông tin bổ sung lần 1

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc phát thẻ tên cho sinh viên khóa 13 và cập nhật thông tin bổ sung lần 1.

Danh sách sinh viên dự kiến không có lịch thi (đợt 1) vì chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí

Danh sách sinh viên dự kiến không có lịch thi (đợt 1) vì chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí

Danh sách sinh viên dự kiến không có lịch thi (đợt 1) vì chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí

Thông báo về việc cấp và phát Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Bảng điểm toàn khóa cho sinh viên đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đợt 3 năm 2022

Thông báo về việc cấp và phát Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Bảng điểm toàn khóa cho sinh viên đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đợt 3 năm 2022

Căn cứ vào Thông báo sô 717/TB-DCT ngày 24 tháng 8 năm 2022 về Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2022;
Căn cứ vào kết quả xét tốt nghiệp của Hội đồng xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2022;
Phòng Đào tạo thông báo đến tất cả sinh viên đủ điều kiện được...

Thông báo v/v đăng ký học phần cùng với khóa 13ĐH học kỳ 1 năm học 2022-2023

Thông báo v/v đăng ký học phần cùng với khóa 13ĐH học kỳ 1 năm học 2022-2023

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh thông báo v/v đăng ký học phần cùng với khóa 13ĐH học kỳ 1 năm học 2022-2023.

1 2 3 > >>

Bạn vui lòng đợi trong giây lát...