Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh Chuyên trang Hỗ trợ sinh viên

Thông báo đào tạo

Thông báo danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp đợt 1 năm 2023

Thông báo danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp đợt 1 năm 2023

Căn cứ vào thông báo số 42/TB-DCT ngày 09 tháng 02 năm 2023 về Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2023; Phòng Đào tạo thông báo đến tất cả các sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2023.

Thông báo về việc chuẩn bị các điều kiện chuẩn đầu ra của CTĐT để xét tốt nghiệp, nhận bằng tốt nghiệp.

Thông báo về việc chuẩn bị các điều kiện chuẩn đầu ra của CTĐT để xét tốt nghiệp, nhận bằng tốt nghiệp.

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh (HUFI) thông báo về việc chuẩn bị các điều kiện chuẩn đầu ra của CTĐT để xét tốt nghiệp, nhận bằng tốt nghiệp.

Thông báo về kế hoạch chụp hình cho buổi Lễ tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2022

Thông báo về kế hoạch chụp hình cho buổi Lễ tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2022

Thông báo về kế hoạch chụp hình cho buổi Lễ tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2022

Thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ, kỹ sư, cử nhân đợt 2 năm 2022

Thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ, kỹ sư, cử nhân đợt 2 năm 2022

Thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ, kỹ sư, cử nhân đợt 2 năm 2022

Tiến độ đào tạo năm học 2022 - 2023

Tiến độ đào tạo năm học 2022 - 2023

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí minh thông báo về việc ban hành Tiến độ đào tạo năm học 2022 - 2023.

Thông báo v/v đăng ký học phần cùng với khóa 13ĐH học kỳ 1 năm học 2022-2023

Thông báo v/v đăng ký học phần cùng với khóa 13ĐH học kỳ 1 năm học 2022-2023

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh thông báo v/v đăng ký học phần cùng với khóa 13ĐH học kỳ 1 năm học 2022-2023.

1 2 3 4 > >>

Bạn vui lòng đợi trong giây lát...