Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh Chuyên trang Hỗ trợ sinh viên

Quy chế - Quy định

Thông báo về việc chuẩn bị các điều kiện chuẩn đầu ra của CTĐT để xét tốt nghiệp, nhận bằng tốt nghiệp.

Thông báo về việc chuẩn bị các điều kiện chuẩn đầu ra của CTĐT để xét tốt nghiệp, nhận bằng tốt nghiệp.

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh (HUFI) thông báo về việc chuẩn bị các điều kiện chuẩn đầu ra của CTĐT để xét tốt nghiệp, nhận bằng tốt nghiệp.

Thông báo mới nhất về việc điều chỉnh thời gian biểu giảng dạy - học tập tại Trường

Thông báo mới nhất về việc điều chỉnh thời gian biểu giảng dạy - học tập tại Trường

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc điều chỉnh thời gian biểu giảng dạy - học tập tại Trường.

Quy định quản lý và điều hành hoạt động Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp

Quy định quản lý và điều hành hoạt động Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM (HUFI) thông báo ban hành quyết định về việc quản lý và điều hành hoạt động Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp tại HUFI.

Quy chế đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ (năm 2021)

Quy chế đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ (năm 2021)

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh thông báo ban hành Quy chế đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ (năm 2021)

Quy chế đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ (năm 2020)

Quy chế đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ (năm 2020)

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh thông báo ban hành Quy chế đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ (năm 2020)

Quy định mới về chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đối với sinh viên HUFI

Quy định mới về chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đối với sinh viên HUFI

Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ này áp dụng đối với sinh viên tuyển sinh từ năm 2021, sinh viên các khóa tuyển sinh từ năm 2020 trở về trước được quyền sử dụng chuẩn năng lực ngoại ngữ trong quy định này để thay thế cho quy định Chuẩn đầu ra ngoại ngữ trước...

1 2 > >>

Bạn vui lòng đợi trong giây lát...