Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh Chuyên trang Hỗ trợ sinh viên

Trực tiếp - Live: Tư vấn Tâm lý sức khỏe sinh viên - "Giới trẻ và căn bệnh đột quỵ"

Khách mời: ThS. BS. Nguyễn Ảnh Đạt
-------------
🕒Chương trình được phát sóng lúc 19:00, thứ...

Chia sẻ kinh nghiệm - Truyền động lực từ DN & CSV #2

Nhằm mục đích kết nối giữa nhà trường với các cựu sinh viên; tạo môi trường và điều kiện để cựu sinh...

Trực tiếp - Live: Tư vấn Tâm lý sức khỏe sinh viên - "Khủng hoảng bản sắc cá nhân - Tôi là...

Trực tiếp - Live: Tư vấn Tâm lý sức khỏe sinh viên - "Khủng hoảng bản sắc cá nhân - Tôi là...

Trực tiếp - Live: Tư vấn Tâm lý sức khỏe sinh viên - "Giới trẻ và căn bệnh trầm cảm"

Tư vấn tâm sinh lý sinh viên - "Giới trẻ và căn bệnh trầm cảm"
-------------
Khách...

Chia sẻ kinh nghiệm - Truyền động lực từ DN & CSV #1

Nhằm mục đích kết nối giữa nhà trường với các cựu sinh viên; tạo môi trường và điều kiện để cựu sinh...

Trực tiếp - Live: Tư vấn Tâm lý sức khỏe sinh viên - "Vô cảm - Căn bệnh thầm lặng"

Trực tiếp - Live: Tư vấn Tâm lý sức khỏe sinh viên - "Vô cảm - Căn bệnh thầm...

Giao lưu Doanh nhân, Cựu sinh viên năm 2022 | số 04: Lập nghiệp/khởi nghiệp bắt đầu từ đâu

Trực tiếp - Live: Giao lưu doanh nhân, cựu sinh viên Số 4: Lập nghiệp/khởi nghiệp bắt đầu từ...

Trực tiếp - Live: Tư vấn Tâm lý sức khỏe sinh viên - "Bạn sợ lạc lõng trước một hành trình...

Trực tiếp - Live: Tư vấn Tâm lý sức khỏe sinh viên - "Bạn sợ lạc lõng trước một hành trình...

1 2 3 > >>

Bạn vui lòng đợi trong giây lát...