Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh Chuyên trang Hỗ trợ sinh viên

Thông báo về kỹ năng mềm

Thông báo tổ chức các lớp huấn luyện kỹ năng mềm học kỳ 2 năm học 2021-2022

Thông báo tổ chức các lớp huấn luyện kỹ năng mềm học kỳ 2 năm học 2021-2022

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến sinh viên viề việc tổ chức các lớp huấn luyện kỹ năng mềm trong học kỳ 2 năm học 2021-2022.

Thông báo quy định chuẩn đầu ra kỹ năng mềm đối với sinh viên hệ đại học chính quy ban hành năm 2022

Thông báo quy định chuẩn đầu ra kỹ năng mềm đối với sinh viên hệ đại học chính quy ban hành năm 2022

Nhằm tăng cường các kỹ năng mềm cho sinh viên theo đúng cam kết trong đề án tự chủ và qua đó dần tăng cường chất lượng đào tạo.
Theo đó, sinh viên theo học tại trường phải hoàn thành 04 kỹ năng trong 15 kỹ năng theo danh mục (tăng thêm 5 nhóm kỹ...

Quy định tổ chức chương trình huấn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên chính quy

Quy định tổ chức chương trình huấn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên chính quy

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc ban hành quy định tổ chức chương trình huấn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên chính quy trong Trường.

Danh sách cấp chứng chỉ Kỹ năng mềm năm 2021 (Đợt 4)

Danh sách cấp chứng chỉ Kỹ năng mềm năm 2021 (Đợt 4)

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM thông báo danh sách cấp chứng chỉ Kỹ năng mềm năm 2021 (Đợt 4).

Danh sách cấp chứng chỉ Kỹ năng mềm năm 2020 (Đợt 3)

Danh sách cấp chứng chỉ Kỹ năng mềm năm 2020 (Đợt 3)

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM thông báo danh sách cấp chứng chỉ Kỹ năng mềm năm 2020 (Đợt 3).

Danh sách cấp chứng chỉ Kỹ năng mềm tháng 6 năm 2019 (Đợt 2)

Danh sách cấp chứng chỉ Kỹ năng mềm tháng 6 năm 2019 (Đợt 2)

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM thông báo danh sách cấp chứng chỉ Kỹ năng mềm năm học tháng 6 năm 2019 (Đợt 2).

1 2 > >>

Bạn vui lòng đợi trong giây lát...