Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh Chuyên trang Hỗ trợ sinh viên

Giáo trình - Tài liệu về kỹ năng mềm

Giáo trình Kỹ năng Thích nghi và Quản trị sự thay đổi

Giáo trình Kỹ năng Thích nghi và Quản trị sự thay đổi

Giáo trình Kỹ năng Thích nghi và Quản trị sự thay đổi

Giáo trình Kỹ năng Tư duy phản biện và Đàm phán - Thuyết phục

Giáo trình Kỹ năng Tư duy phản biện và Đàm phán - Thuyết phục

Giáo trình Kỹ năng Tư duy phản biện và Đàm phán - Thuyết phục

Giáo trình Kỹ năng Quản trị cảm xúc

Giáo trình Kỹ năng Quản trị cảm xúc

Giáo trình Kỹ năng Quản trị cảm xúc

Giáo trình Kỹ năng Quản lý thời gian và tổ chức công việc

Giáo trình Kỹ năng Quản lý thời gian và tổ chức công việc

Giáo trình Kỹ năng Quản lý thời gian và tổ chức công việc

Giáo trình Kỹ năng Diễn đạt ý tưởng và thuyết trình trong công việc

Giáo trình Kỹ năng Diễn đạt ý tưởng và thuyết trình trong công việc

Giáo trình Kỹ năng Diễn đạt ý tưởng và thuyết trình trong công việc

Giáo trình Kỹ năng Lãnh đạo thời hiện đại

Giáo trình Kỹ năng Lãnh đạo thời hiện đại

Giáo trình Kỹ năng Lãnh đạo thời hiện đại

1 2 > >>

Bạn vui lòng đợi trong giây lát...