Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh Chuyên trang Hỗ trợ sinh viên

Chứng chỉ kỹ năng mềm

Danh sách cấp chứng chỉ Kỹ năng mềm năm 2021 (Đợt 4)

Danh sách cấp chứng chỉ Kỹ năng mềm năm 2021 (Đợt 4)

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM thông báo danh sách cấp chứng chỉ Kỹ năng mềm năm 2021 (Đợt 4).

Danh sách cấp chứng chỉ Kỹ năng mềm năm 2020 (Đợt 3)

Danh sách cấp chứng chỉ Kỹ năng mềm năm 2020 (Đợt 3)

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM thông báo danh sách cấp chứng chỉ Kỹ năng mềm năm 2020 (Đợt 3).

Danh sách cấp chứng chỉ Kỹ năng mềm tháng 6 năm 2019 (Đợt 2)

Danh sách cấp chứng chỉ Kỹ năng mềm tháng 6 năm 2019 (Đợt 2)

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM thông báo danh sách cấp chứng chỉ Kỹ năng mềm năm học tháng 6 năm 2019 (Đợt 2).

Danh sách cấp chứng chỉ Kỹ năng mềm năm học 2018 - 2019

Danh sách cấp chứng chỉ Kỹ năng mềm năm học 2018 - 2019

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM thông báo danh sách cấp chứng chỉ Kỹ năng mềm năm học 2018 - 2019.

Bạn vui lòng đợi trong giây lát...