Nhằm mục đích kết nối giữa nhà trường với các cựu sinh viên; tạo môi trường và điều kiện để cựu sinh viên giao lưu chia sẻ những kinh nghiệm, trải nghiệm trong quá trình học tập và làm việc… qua đó các bạn SV đang học tập sẽ có thêm nhiều góc nhìn, quan điểm mới về việc học tập, rèn luyện và lập nghiệp trong tương lai; góp phần hình thành ý thức chủ động, phát huy tinh thần dám nghĩ – dám làm của tuổi trẻ…

CHIA SẺ KINH NGHIỆM - TRUYỀN ĐỘNG LỰC TỪ DOANH NHÂN & CỰU SINH VIÊN THÀNH ĐẠT VỚI CHỦ ĐỀ: “CƠ HỘI VIỆC LÀM NHÓM NGÀNH CNTT-TT: KINH NGHIỆM TỪ GIẢNG ĐƯỜNG ĐẾN THỰC TIỄN”

🕝Thời gian: 19:00, thứ 3 ngày 28/02/2023

🎬Trực tiếp tại: Fanpage HUFI - Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM (https://www.facebook.com/TuyensinhHUFI) và youtube HUFI MEDIA (https://www.youtube.com/HUFIMEDIA)

TT TS&TT