Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh Chuyên trang Hỗ trợ sinh viên

Thông báo đào tạo

Thông báo về kế hoạch chụp hình cho buổi Lễ tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2022

Thông báo về kế hoạch chụp hình cho buổi Lễ tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2022

Thông báo về kế hoạch chụp hình cho buổi Lễ tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2022

Thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ, kỹ sư, cử nhân đợt 2 năm 2022

Thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ, kỹ sư, cử nhân đợt 2 năm 2022

Thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ, kỹ sư, cử nhân đợt 2 năm 2022

Tiến độ đào tạo năm học 2022 - 2023

Tiến độ đào tạo năm học 2022 - 2023

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí minh thông báo về việc ban hành Tiến độ đào tạo năm học 2022 - 2023.

Thông báo v/v đăng ký học phần cùng với khóa 13ĐH học kỳ 1 năm học 2022-2023

Thông báo v/v đăng ký học phần cùng với khóa 13ĐH học kỳ 1 năm học 2022-2023

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh thông báo v/v đăng ký học phần cùng với khóa 13ĐH học kỳ 1 năm học 2022-2023.

Kế hoạch Về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh sinh viên năm học 2022 - 2023

Kế hoạch Về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh sinh viên năm học 2022 - 2023

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh sinh viên năm học 2022 - 2023.

Thông báo phát Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Bảng điểm toàn khóa cho sinh viên tốt nghiệp đợt 2 năm 2022

Thông báo phát Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Bảng điểm toàn khóa cho sinh viên tốt nghiệp đợt 2 năm 2022

Thông báo về việc cấp phát Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Bảng điểm toàn khóa cho sinh viên tốt nghiệp đợt 2 năm 2022

1 2 3 4 > >>

Bạn vui lòng đợi trong giây lát...