Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh Chuyên trang Hỗ trợ sinh viên

Thông báo

Thông báo triển khai đánh giá cuối kỳ học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 (đợt bổ sung)

Thông báo triển khai đánh giá cuối kỳ học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 (đợt bổ sung)

Thông báo về việc triển khai đánh giá cuối kỳ học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 (đợt bổ sung)

Thông báo về kế hoạch xét tốt nghiệp năm 2023

Thông báo về kế hoạch xét tốt nghiệp năm 2023

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh thông báo về kế hoạch xét tốt nghiệp năm 2023.

Thông báo về việc triển khai đánh giá cuối kỳ học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 (đợt 2)

Thông báo về việc triển khai đánh giá cuối kỳ học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 (đợt 2)

Thông báo về việc triển khai đánh giá cuối kỳ học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 (đợt 2)

Thông báo thu học phí bổ sung học kỳ I năm học 2022-2023

Thông báo thu học phí bổ sung học kỳ I năm học 2022-2023

Thông báo thu học phí bổ sung học kỳ I năm học 2022-2023

Thông báo trưng dụng sân trường để giữ xe sinh viên ngày 13/12/2022

Thông báo trưng dụng sân trường để giữ xe sinh viên ngày 13/12/2022

Thông báo trưng dụng sân trường để giữ xe sinh viên ngày 13/12/2022

1 2 3 4 5 > >>

Bạn vui lòng đợi trong giây lát...